Sykepleie

Bachelor i sykepleie

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning.

Studiets innhold
Sykepleierutdanningen er sammensatt av teori- og praksisstudier. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppe- arbeid, litteraturstudier og praksisstudier. Sykepleieteori, hygiene, sykdomslære, psykologi, sosiologi og helsejuss er noen av undervisningstemaene. Halvparten av studiet foregår ute i praksis på sykehjem og omsorgssentre, medisinsk og kirurgisk avdeling, i hjemmesykepleien, innen psykiatrien og innen folkehelsearbeid.

Jobbmuligheter
Sykepleiere arbeider med både barn, unge, voksne og eldre og samarbeider ofte tverrfaglig med andre yrkesgrupper. Behovet for sykepleiere er stort og du vil kunne finne deg jobb over hele landet.

Studiested Molde eller Kristiansund
Sykepleierutdanningen har to studiesteder, både i Molde og Kristiansund. Studiegruppe Kristiansund får deler av undervisningen tilrettelagt i Kristiansund. Undervisningen som gis til samlet kull vil foregå i Molde. Praksisstudiene vil skje i Romsdal og på Nordmøre.

Studiekode samordna opptak: 211050

Mer informasjon om studiet finner du på Høgskolen i Molde sin hjemmeside.

VARIGHET
3 år (6 semestre)

STUDIEMODELL
Heltid

STUDIEPOENG
180 studiepoeng

NESTE OPPSTART
August 2018

TILBYDER
Høgskolen i Molde

image
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
http://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off