Forkurs realfag

Forkurs realfag

Fra høsten 2018 kan du studere ingeniørfag ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Da tilbys et 3-årig heltids bachelorstudium i Havteknologi med oppstart i august.
Kravet for å søke opptak på ingeniørstudium er generell studiekompetanse (GENS). I tillegg må en ha realfagene matematikk R1, R2 og Fysikk 1.

 

Intensivt forkurs våren 2018

Høgskolesenteret i Kristiansund tilbyr sammen med Atlanten Videregående Skole forkurs i realfagene som kreves fra januar 2018. Forkurset gjennomføres på deltid (kveld og helg) slik at du kan studere når det passer best for deg.
Forkurset starter 9. januar og avslutter med avlagt eksamen i juni.

For at du skal lykkes og bestå eksamen som privatist våren 2018 har vi satt sammen følgende pakke:

  • Tilrettelagt fremdriftsplan basert på hvilke kurs du ønsker å delta på
  • Fri tilgang til webløsning for undervisning og fremdriftsoppfølging. Undervisning blir gitt gjennom videoer i webløsningen
  • Ukentlige workshops på Høgskolesenteret med tilgjengelig lærer for veiledning. Dette er oppgaveløsning enkeltvis eller i grupper – hver tirsdag 18:00-21:00
  • Fri tilgang til online veiledning inntil 2 timer pr uke. Veiledningstilbudet er fra programmet ENT3R og tilbys av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Med tilgang ENT3R bringer du veiledningen «inn i din egen stue» og du kan da delta på forkurset selv om du ikke kan komme hver gang til de ukentlige workshop’ene
  • Helgeseminarer med motivasjons-boost fra Mathivation – et svensk toppmiljø på motivasjon for realfag.

 

Din egen rolle

Du har selv en viktig rolle i dette tilbudet, og du må derfor være klar følgende:

  • Dette er et selvstudium og du har selv ansvar for egen fremdrift
  • Du må selv skaffe lærebøker til de kursene du deltar på (Sinus R1, Sinus R2 og Ergo Fys 1. (Ergo Fys 1 kan fås som ordinær bok med ISBN No 9788203343162 og som “Brettbok” ISBN No 9788203346781)
  • Du må selv skaffe egnet kalkulator (f.eks denne)
  • Du må selv melde deg opp til privatisteksamen, og dekke eksamensavgiften
  • Du må disponere egen PC

 

Krav til deg for å delta

Du må allerede ha, eller være i gang med generell studiekompetanse for å kunne delta på forkurset.
Du bør også ha fullført matematikk T1 slik at du har et godt grunnlag når du starter.

 

Hvor kan jeg melde meg på forkurset?

Påmelding til vårens gjennomføring er nå lukket. Nytt opptak i september? Følg med her!

 

Har du spørsmål?

Send oss en mail på post@hiksu.no – eller ring oss på 90092811

STUDIEMODELL
Deltid, ukentlige kvelds-workshops med veiledning

FORMÅL
Kvalifisering til opptak på ingeniørstudium

HVORDAN SØKE
Påmelding her – eller nederst på siden

NESTE OPPSTART
September 2018 med gjennomføringstid frem mot mai 2019

TILBYDER
Høgskolesenteret i Kristiansund

image
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
http://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off