Kurs som gir studiepoeng

Trygg legemiddelhåndtering

Høgskolen i Molde har tilbud om videreutdanning innen trygg legemiddelhåndtering.

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Den skal være praksisnær, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring, og de skal gjøre et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass. Videreutdanningen tilbys i samarbeide med Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal.

Målgruppen er sykepleiere og vernepleiere fra alle områder av helsetjenesten som håndterer legemidler. Det vil være en fordel om flere studenter kommer fra samme arbeidsplass, men det er ikke et krav.

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semester, med til sammen fire samlinger á to til tre dager. Arbeidskravene blir knyttet til at deltakerne skal gjennomføre et forbedringsarbeid på eget arbeidssted, gjennom kartlegging av behov og utprøving av mulige løsninger.

Mer informasjon om kurset finner du på Høgskolen i Molde sin hjemmeside.

VARIGHET
Går over ett studieår (august-juni)

STUDIEMODELL
Deltid, samlingsbasert

STUDIEPOENG
15 studiepoeng

NESTE OPPSTART
August 2018

TILBYDER
Høgskolen i Molde

image
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
http://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off