Marin logistikk og økonomi

Marin logistikk og økonomi

Den marine næringen i Norge omfatter fiskeri, havbruk, fiskeindustri, forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden, fra innkjøp av innsatsfaktorer til at kunden skal kunne kjøpe fisken over disk. Dette studiet fokuserer på hva som skal til for å skape god flyt og lønnsomhet i næringen.

Studiet vil gi en praksisrettet utdanning med fag som logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport, prosjektledelse. Det vil gi en grunnleggende forståelse for hvordan biologisk produksjon og produksjon av næringsmidler foregår.

 

Studiet kvalifiserer for jobber innen:

  • Planlegging av logistikkoperasjoner for produksjon av næringsmidler (matvare)
  • Utvikling av leverandørkjeder og distribusjonskanaler
  • Prosjektledelse i logistikk- og forbedringsprosjekter
  • Innkjøp av varer og tjenester
  • Innkjøp av logistikktjenester, og tjenester til drift og vedlikehold
  • Kontraktsinngåelser og kontraktsadministrasjon ved nasjonale og internasjonale transaksjoner
  • Planlegging av vedlikehold
  • Logistikkrådgivning
  • Offentlig forvaltning som er satt til å følge opp drift og vekst i bransje

 

Studiekode samordna opptak: 211432

Mer informasjon om studiet finner du på Høgskolen i Molde sin hjemmeside.
Se detaljert beskrivelse av studiet.

VARIGHET
3 år (6 semestre)

STUDIEMODELL
Heltid

STUDIEPOENG
180 studiepoeng

NESTE OPPSTART
August 2018

TILBYDER
Høgskolen i Molde

«Ved å studere marin logistikk og økonomi får man et faglig sterkt utbytte og i tillegg et innblikk i en spennende næring. Studiet har virkelig innfridd til forventningene, og samtidig er det ikke et minus at
Kristiansund er en så vakker by.»

– Andrea Lindgaard,
  bachelorstudent, marin logistikk og økonomi

«Marin næring flytter store kvanta innsatsfaktorer og ferdigvarer inn og ut av landet hvert år. Her trengs kompetanse i alle ledd i logistikk-kjeden!»

– Julian Vangen, Rådgiver Norges råfisklag

image
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
http://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off