Om Høgskolesenteret i Kristiansund

Om høgskolesenteret

Høgskolesenteret i Kristiansund ble stiftet i 2007. Målsettingen med etableringen var å etablere et spekter av studietilbud i Kristiansund og etablere fagmiljø knyttet til disse studieretningene.

Etableringen hadde også som målsetting å øket et generelt lavt utdanningsnivå i regionen.

Høsten 2016 la styret for HiKSU en ny strategi for vekst og utvikling av tilbudet i Kristiansund, noe som resulterte i et samlet løft mot etablering av Campus Kristiansund.

Ansatte

Senteret har i dag 3 tilsatte med samlet 1,7 årsverk.

Daglig leder: Jøran Gården
Koordinator: Trine Mari Korsnes Nilsen
IT-drift: Terje Bach

Eierskap

Høgskolesenteret i Kristiansund as ble stiftet 2. mars 2007. Høgskolesenteret i Kristiansund har egen administrasjon og eget styre for å jobbe for høgskoletilbud i Kristiansund. Høgskolesenteret i Kristiansund AS ble stiftet med en aksjekapital på 110.000,- fordelt på 110 aksjer og eies av:

• Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 40 aksjer
• Høgskolen i Molde 30 aksjer
• Kristiansund kommune 20 aksjer
• Møre og Romsdal fylke 20 aksjer

Styre

Selskapets styre består av seks personer. Fire av disse er representanter foreslått av eierne (høgskolene har en felles representant).

I tillegg nomineres to representanter som velges direkte av selskapets generalforsamling.

Styret for Høgskolesenteret i Kristiansund består av:
• Kathrine Stokke Gjestad – Leder
• Bengt Endreseth – Nestleder (Møre og Romsdal Fylkeskommune)
• Synnøve Stokke – Styremedlem (Kristiansund kommune)
• Rolf Einar Sæter – Styremedlem
• Gerd Marit Langøy – Styremedlem (høgskolene)
• Monika Eeg – Styremedlem (Kristiansund og Nordmøre Næringsforening)

image
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
http://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off