fbpx

Helsesykepleie – videreutdanning deltid

Videreutdanning i helsesykepleie

Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0–20 år og deres familier.

Studiets innhold

Helsesykepleiere har et spesielt ansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette er lavterskeltilbud som skal styrke målgruppens ressurser og fremme mestring av god helseatferd.

Studiet gir inngående kunnskap om barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder og rammebetingelser. Studieplanen bygger på «Forskrift til rammeplan for helsesykepleierutdanning» fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005.

Studiet er et deltidstudie over to år, med krav om obligatoriske frammøte til samlingsuker og studentaktivitet mellom samlingsukene.

 

Mer informasjon om studiet finner du på Høgskolen i Molde sin hjemmeside.

VARIGHET
2 år

STUDIEMODELL
Deltid, samlingsbasert

STUDIEPOENG
60 studiepoeng

NESTE OPPTAK
Januar 2022

TILBYDER
Høgskolen i Molde

image
https://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
https://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off