fbpx

Forkurs realfag

Forkurs realfag – Avsluttes sommeren 2020

Det er mange utdanninger som krever fordypning i realfag fra videregående skole i tillegg til generell studiekompetanse (GENS). De fleste ingeniørutdanninger krever dette, og det er også noen utdanninger som krever deler av «realfagspakken» (noen av kursene kreves til f.eks lege, fysioterapi, farmasøyt, veterinær, IT/Data, lektor etc.)

Høgskolesenteret i Kristiansund tilby forkurs i realfagene matematikk R1, R2 og Fysikk 1. Deltakerne må avlegge eksamen som privatist i henholdsvis november og mai. Oppstart for den enkelte må derfor være innenfor oppmeldingsfristen til eksamen. Les mer om dette her.

Det er også anledning til å delta for ordinære elever på videregående skole. Disse må følge plan for prøver og eksamener ved sin videregående skole dersom kurset inngår i elevens ordinære studieplan. Hvis ikke kan eksamen avlegges som privatist.

Nytt fra høsten 2019 er karakterkrav for opptakt til sykepleierutdanning. Dette gjelder norsk og matematikk. Forkurset gir deg mulighet for å forbedre og tilfredsstille karakterkravet i matematikk. Du må ha minimum karakteren 3 for å være kvalifisert søker på studiet ‘bachelor i sykepleie». Les mer om dette her

Generelt

Høgskolesenteret i Kristiansund tilbyr sammen med Atlanten Videregående Skole og ENT3R forkurs i realfagene R1, R2 og Fys 1. Forkurset gjennomføres på deltid – ved siden av jobb eller annen skolegang.

For at du skal lykkes og bestå eksamen som privatist har vi satt sammen følgende pakke:

  • Tilrettelagt fremdriftsplan basert på hvilke kurs du ønsker å delta på
  • Fri tilgang til webløsning for undervisning og fremdriftsoppfølging. Undervisning blir gitt gjennom videoer i webløsningen. Undervisningen følges individuelt eller i grupper
  • Regelmessige workshops i våre lokaler i Industriveien 18, med tilgjengelig lærer for spørsmål og veiledning – tirsdager etter oppsatt plan i tidsrommet 18:00-21:00. Her kan man løse oppgaver alene – eller i grupper.
  • Fri tilgang til online-veiledning. Veiledningstilbudet er fra programmet ENT3R og tilbys av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Med tilgang ENT3R bringer du veiledningen «inn i din egen stue» og du kan da delta på forkurset selv om du ikke kan komme hver gang til de ukentlige workshop’ene. Dette tilbudet gjør det mulig å delta uansett hvor du bor.
  • Helgeseminarer med motivasjons-boost.

 

Din egen rolle

Du har selv en viktig rolle i dette tilbudet, og du må derfor være klar over følgende:

  • Dette er et selvstudium og du har selv ansvar for egen fremdrift (men vi hjelper deg selvfølgelig med fremdriftsplan og vurdering av din egen fremdrift)
  • Du må selv skaffe lærebøker til de kursene du deltar på (Sinus R1, Sinus R2 og Ergo Fys 1. (Ergo Fys 1 kan fås som ordinær bok med ISBN No 9788203343162 og som «Brettbok» ISBN No 9788203346781)
  • Du må selv skaffe egnet kalkulator (f.eks denne)
  • Du må selv melde deg opp til privatisteksamen, og dekke eksamensavgiften
  • Du må disponere egen PC

 

Krav til deg for å delta

Du bør allerede ha, eller være i gang med, generell studiekompetanse for å kunne delta på forkurset. Fullført matematikk T1 gir et godt grunnlag for å følge forkurset.

Andre spørsmål?

Send oss en mail på post@hiksu.no.

STUDIEMODELL
Deltid, regelmessige kvelds-workshops med veiledning og helgesamlinger. Det gis også et alternativt opplegg med online veiledning

FORMÅL
Kvalifisering til opptak på ingeniørstudium – eller andre studier som krever realfagskompetanse

HVORDAN SØKE
Meld deg på her

OPPSTART
15. januar 2020
Obs! Det blir ikke opptak høsten 2020

TILBYDER
Høgskolesenteret i Kristiansund

image
https://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
https://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off