fbpx

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Klimaendringene er vår tids største utfordringer og FNs bærekraftsmål er viktige å jobbe mot dersom vi skal begrense effektene av klimaendringene. Det er et sterkt ønske blant aktører i næringslivet og i det offentlige om å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Både fordi dette er et krav fra myndigheter nasjonalt og internasjonalt, men også fordi kunder og samarbeidspartnere foretrekker bedrifter som har en bærekraftig utvikling og som vet hvordan en kan utvikle sin forretningsdrift mot det grønne skiftet.

Store bedrifter og store kommuner har opprettet egne stillinger som jobber med bærekraftig utvikling av bedriften. Formell kompetanse på området er ettertraktet.

Sirkulær økonomi handler i stor grad om å utnytte alle ressurser på best mulig måte for å sikre verdiskaping og bærekraft på lang sikt. Dette krever kunnskap.

Om studiet:
Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte virksomheten blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet.

Dette logistikkstudiet er et nytt og moderne studium som vil gi deg en etterspurt spesialisering blant aktører i både privat og offentlig sektor.

Jobbmuligheter:
Ferdig utdannede kandidater arbeider med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle typer bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon. Dette omfatter blant annet matproduksjon og distribusjon av ferdigvarer til varehandel, men også andre typer bransjer som eksempelvis serviceindustri, verftsindustri og produksjon av energi vil være aktuelle bransjer.

Mer informasjon om dette studiet kan du finne på Høgskolen i Molde sin hjemmeside.

FN's bærekraftsmål

VARIGHET
3 år

STUDIEMODELL
Heltid

STUDIEPOENG
180 studiepoeng

NESTE OPPTAK
2024 – studiestart i august

TILBYDER
Høgskolen i Molde

image
https://hiksu.no/wp-content/themes/blake/
https://hiksu.no//
#DA291C
style1
paged
Laster poster
/var/www/vhosts/hiksu.no/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://hiksu.no/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off